Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik utlyser en postdoktortjänst i teoretisk populationsgenetik till programmet för evolutionsbiologi.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med medarbetare och studenter från hela världen. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se.

Projektbeskrivning: Stokastiska modeller har under lång tid haft en viktig roll inom populationsgenetik. Diffusions- och förgreningsprocesser beskriver evolution framåt i tid medan koalescentprocesser följer evolutionsförloppet bakåt över förfluten tid. Den matematiska utvecklingen av dynamiken mellan processer framåt och bakåt i tid har lett till ny populationsgenetisk teori och ny allmän kunskap om evolutionen.

Med utgångspunkt i teoretisk populationsgenetik har vi utvecklat stokastiska modeller av typen "Poisson random fields", som gör det möjligt att beskriva tidsberoende allelfrekvenser i icke-stationära populationer (doi: 10.1016/j.tpb.2016.06.003). Vi kan formulera en analytisk beskrivning av det gemensamma allelfrekvensspektrumet (AFS) för två populationer under artbildning och undersöka effekterna av ancestrala polymorfier på genomiska signaturer av naturligt urval.

Projektet drar nytta av ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Institutionen för ekologi och genetik och Matematiska institutionen vid Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter: Projektet har fokus på fortsatt utveckling av populationsgenetiska modeller för tidsberoende allelfrekvensevolution, som också innefattar beroende komponenter genom fysisk koppling och genetisk rekombination. Ett flertal populationsgenetiska modeller för rekombination har utvecklats: sequential Markov coalescent, ancestral recombination graph och förgreningsbaserade ansatser. Möjligheterna att integrera liknande metodik med de framåt-i-tid-modeller som utvecklas i vår grupp ska undersökas. Av särskilt intresse är analytiska resultat för AFS i närvaro av fysisk koppling. I slutändan ska sådan härledning utgöra grunden för att analytiskt undersöka förhållandet mellan rekombination och naturligt urval, vilket är en central fråga inom evolutionsbiologi.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen inom matematik, biologi med inriktning mot evolutionsbiologi, bioinformatik eller annat relevant ämne. Postdoc-kandidaten måste ha erfarenhet av matematisk biologi och intresse för populationsgenetik. Kandidaten måste kunna uttrycka sig flytande både på talat och skriftligt engelska. Dessutom ska kandidaten kunna arbeta självständigt, ha god samarbetsförmåga och vara skicklig på att kommunicera (både skriftligt och muntligt). Kandidaten ska ha integritet och personlig mognad, kunna ta initiativ och hantera motgångar.

För att kvalificera sig som postdoktor ska den sökande ha avlagt doktorsexamen, eller ha en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Meriterande: Tidigare erfarenhet av stokastiska modeller är meriterande, men inte ett måste.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill ha tjänsten och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din doktorsavhandling och dina betyg, 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer) och 6) relevanta publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på heltid under 24 månader, enligt centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Carina Farah Mugal, carina.mugal@ebc.uu.se, +46 18 471 64 66.

Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2020, UFV-PA 2020/915.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/915
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
Publicerat 2020-03-12
Sista ansökningsdag 2020-04-30

Zurück zu Stellenangeboten