Uppsala universitet, Filosofiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Beskrivning: Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet är en internationellt erkänd institution med styrkor i bl.a. etik, metafysik, språkfilosofi, filosofins historia, estetik, rättsfilosofi, filosofisk antropologi och vetenskapsfilosofi. För mer information om institutionen, se http://www.filosofi.uu.se.

Uppsala universitet meddelar härmed att en doktorandtjänst i filosofi vid Filosofiska institutionen är öppen för ansökningar. Institutionen söker i första hand en doktorand inom praktisk filosofi (vars kärnområden är normativ etik, värdeteori, metaetik och politisk filosofi).

Ansökande som accepteras kommer att anställas som doktorand vid institutionen för fyra år på heltid. För närvarande är ingångslönen 27 300 SEK per månad och lön efter 80% av fullgjord forskarutbildning 32 900 SEK per månad. Som anställda vid institutionen har doktorander rätt till förmåner såsom betald föräldraledighet. Doktorander förutsätts bedriva sin forskarutbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Viss tjänstgöring vid institutionen kan förekomma och medför i flera fall (t.ex. vid undervisning) förlängning av anställningen.

Kvalifikationer: Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Ansökningshandlingar skall omfatta (a) ett ansökningsbrev; (b) ett kort CV, inklusive referenspersoner; (c) utkast till avhandlingsplan om 4-5 sidor; (d) ett eller flera skrivprov (t.ex. C-, magister- och masteruppsatser); (e) kopior på examensbevis eller motsvarande dokumentation av den sökandes behörighet.

För gällande regler se Högskoleförordningen, kap 5, 8 och 9, samt universitetets och historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå: http://regler.uu.se.

Utbildning på forskarnivå i filosofi regleras av den allmänna studieplanen för filosofi. Denna finns på hemsidan: http://www.filosofi.uu.se/utbildning/Forskarutbildning/

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2019-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:  Matti Eklund, prefekt vid Filosofiska institutionen (matti.eklund@filosofi.uu.se).  

Välkommen med din ansökan senast den 9 mars 2020, UFV-PA 2020/323. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/323
Kontakt
  • Linnéa Sandén, 018-471 00 00
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-01-31
Sista ansökningsdag 2020-03-09

Zurück zu Stellenangeboten