Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Statsvetenskapliga institutionen tillhör den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet och har ca 100 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Verksamheterna utgörs huvudsakligen av undervisning på grund- och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen. Därtill bedrivs det en omfattande forskning på nationell och internationell nivå vid institutionen.
 
För mer information se vår hemsida http://www.statsvet.uu.se
 
Arbetsuppgifter: Anställningen avser undervisning i utvecklingsstudier och/eller i statskunskap med inriktning mot internationell politik på grundutbildning och masternivå, inklusive handledning och examination av kandidat- och masteruppsatser. Arbetsuppgifter i övrigt vad som gäller i lokalt kollektivavtal.
 
Kvalifikationer: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen i statskunskap eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Den som ska anställas som universitetslektor ska enligt anställningsordningen även ha visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.
 
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid pedagogisk skicklighet. Särskilt meriterande är erfarenhet av undervisning under senare tid på kurser ingår i institutionens utbud i utvecklingsstudier eller i statskunskap med inriktning mot internationell politik samt god kännedom om innehållet i den kurslitteratur som används på dessa kurser. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare. 
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
 
Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som kan ha betydelse vid meritvärderingen bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
 
Universitetet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
 
Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta: 
- Ansökningsbrev
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Lista med referenspersoner 
- Eventuellt kan bedömningsgruppen begära in delar av den sökandes publikationer samt genomföra intervjuer och referenstagning.
 
Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
 
Tillträde: 2020-01-01 eller enligt överenskommelse.
 
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-06-30.
 
Anställningens omfattning: Upp till 100 %
 
Upplysningar om anställningen lämnas av: studierektor Mattias Sigfridsson vid statsvetenskapliga institutionen, e-post: mattias.sigfridsson@statsvet.uu.se.
 
Välkommen med din ansökan senast den 6 december 2019, UFV-PA 2019/3834.
Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2020-06-30
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde 2020-01-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 30-100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3834
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-11-19
Sista ansökningsdag 2019-12-06

Zurück zu Stellenangeboten