Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för nordiska språk har drygt 100 anställda som bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket utifrån skilda infallsvinklar men också om de nordiska grannspråken. Institutionen har verksamhet både i Uppsala och på Campus Gotland. Till institutionen hör även Språkverkstaden – en expansiv verksamhet som erbjuder handledning i muntlig och skriftlig framställning på både svenska och engelska samt stöd åt institutioner, fakulteter och andra enheter för att utveckla studenters och doktoranders kommunikativa kompetenser. Vi söker nu ytterligare lärare som företrädesvis ska arbeta med denna del av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser främst enskild handledning och rådgivning i skriftlig och muntlig framställning på både svenska och engelska liksom studieplanering och studieteknik till studenter vid Uppsala universitet. Vidare ingår föreläsningar om kommunikation, skrivande och akademiska texttyper samt medverkan vid kurser och utbildningar riktade till både studenter och lärare vid Uppsala universitet. Kontakter med institutioner och andra enheter inom universitetet ingår som en viktig del i arbetet. Därutöver kan mer övergripande kursutvecklingsarbete komma att ingå i arbetsuppgifterna. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Undervisningen sker till viss del under eftermiddags- och kvällstid. Undervisning på distans kan förekomma.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som avlagt examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning samt har visat pedagogisk skicklighet. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. För behörighet för denna anställning krävs akademisk examen med fördjupning inom nordiska språk/svenska eller motsvarande samt dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Den sökande ska vidare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Bedömningsgrunder

Vid urval av behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet beaktas i första hand pedagogisk kvalitet. Även omfattningen av undervisningen, dvs. bredd och djup på olika undervisningsnivåer, tillmäts betydelse. Särskilt meriterande är dokumenterad erfarenhet av enskild handledning och rådgivning i skriftlig och muntlig framställning från universitet och högskola. Mycket stor vikt kommer att läggas vid förmågan att forskningsanknyta undervisningen varför doktorsexamen inom ett för tjänsten relevant ämne är starkt meriterande.

Övrigt

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande betraktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen. Uppsala universitetet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Tillträde: 2019-01-01 eller efter överenskommelse

Placeringsort: Uppsala. Undervisning vid Campus Gotland kan förekomma.

Anställningsform: Tillsvidareanställning. Provanställning om 6 månader tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av

Studierektor Kristina Asker, 018-471 6803, kristina.asker@nordiska.uu.se

Bitr. prefekt David Håkansson, 018-471 6393, David.Hakansson@nordiska.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 19 november 2018, UFV-PA 2018/3735.

Anställningsform Unbefristete Anstellung
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3735
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-11-05
Sista ansökningsdag 2018-11-19

Zurück zu Stellenangeboten