Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vid avdelningen för tillämpad kärnfysik, Institutionen för fysik och astronomi, bedrivs forskning inom området fissionsdiagnostik och kärnämneskontroll. Denna forskningsgrupps aktiviteter riktar sig bl.a. mot (i) icke-spridningsfrågor, (ii) bränslediagnostik, iii) hantering av använt kärnbränsle och (iii) det framtida nukleära energisystemet.

Inom kärämneskontrollen pågår arbete med att förbättra instrument och system som används för att säkerställa att känsligt material inte avleds från den fredliga kärnkraften. En viktig del av detta arbete involverar verifiering av använt kärnbränsle med hjälp av detektion av Tjerekovljus som sänds ut från bränsleknippena.

Vid Uppsala universitet har vi studerat detektion av detta Tjerenkovljus med hjälp av instrumentet som kallas ”Digital Cherenkov Viewing Device” (DCVD) för kärnämneskontrollbehov. Inom detta projekt, som delvis finansieras av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM, kommer vi att fortsätta detta arbete under två års tid. Syftet med arbetet är att utreda förbättringar kring DCVD-instrumentets dataanalysmetoder för att på så sätt förbättra dess användningsområde. Specifikt är vi intresserade av ett utökat användande av bildanalys, och av att samtidigt analysera data från DCVDn och andra instrument med hjälp av multivariata analysmetoder.

Postdoc i tillämpad kärnfysik med inriktning mot utveckling av analysmetoder för Cherenkovljus inom kärnämneskontrol. Postdoc’en förväntas utreda och utvärdera olika bildanalysmetoder med hjälp av såväl simulerade som uppmäta data. Postdoc’en förväntas också undersöka användandet av multivariata analysmetoder i analys av DCVD-data, med målet att integrera DCVD-signalen i det analysverktyg som redan är under utveckling vid avdelningen. På så vis är det möjligt att utreda om och hur detta kan förbättra användningsområdet för DCVD’n, såväl som möjligheterna att stärka kärnämneskontrollen på ett mer generellt plan.

Det kan komma att finnas möjlighet att utföra mätningar på använt kärnbränsle på Clab, det centrals mellanlagret för använt kärnäbränsle i Oskarshamn, och postdoc’en förväntas i så fall delta I dessa mätkampanjer.

Resultaten från arbetet ska publiceras i peer-reviewade vetenskapliga tidsskrifter.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Förmåga att kunna undervisa på svenska och/eller engelska är ett krav.

Övriga krav: I detta specifika project kräver vi att:

 • Ämnet för doktorsavhandlingen är relevant för projektet
 • Kandidaten ska ha programmeringserfarenhet av t ex. MCNP, Geant, Serpent, MATLAB, Octave, Python, FORTRAN, C or C++.
 • Kandidaten ska ha utmärkt förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska

Önskvärda kvalifikationer och erfarenheter inkluderar:

 • Erfarenhet av att arbeta med icke-destruerande mätmetoder inom kärämneskontroll, såsom detection av Tjerekovljus.
 • Erfarenhet av andra instrument, detektorer och datainsamlingssystem.
 • Erfarenhet av arbete med multivariata analysmetoder och bildbehandling.
 • Erfarenhet av olika simuleringsmiljöer.
 • Erfarenhet av att arbeta fysikorienterad forskningsmiljö och med exempelvis modellering.
 • Förmåga att arbeta effektivt i en miljö som karaktäriseras av mångfald och att bidra till en god laganda.
 • Förmåga att arbete självständigt och att ta personligt ansvar för projektets framskridande.

Bedömningskriterier: Särskild uppmärksamhet kommer fästas vid de vetenskapliga meriterna. Kvalifikationer inom kärnfysik värderas högt och specifikt erfarenhet av kärnämneskontroll och instrumentet som kallas DCVD. Kunskap och erfarenhet av Monte Carlo modellering och multivariate dataanalys är meriterande, liksom erfarenhet av detektion och analys av joiserande strålning.

Undervisning kommer också betraktas som meriterande, eftersom det är möjligt att undervisa på en nivå av 20% inom tjänsten.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter. Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina forskare/lärare och kvinnor inbjuds särskilt att söka denna anställning.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Anställningsförhållanden Postdoctjänsten är tvåårig, och kandidaten kommer huvudsakligen dedikera sin tid åt sina forskningsstudier. Institutionstjänstgöring omfattning högst 20% kan förekomma. Tjänsten är helt finansierad och lönen fastställs av lokala riktlinjer på universitetet.

Ansökan: Ansökan, skriven på svenska eller engelska, ska inkludera:

 • ett personligt ansökningsbrev,
 • curriculum vitae,
 • en kopia av doktorsbevis med en sammanställning av betyg,
 • en kopia av eller en länk till examensarbetet
 • två referenser, varav minst en från akademin, samt ett rekommendationsbrev,
 • personliga omständigheter som kan påverka vår bedömning av dina meriter,
 • publikationslista (i förekommande fall), samt
 • annan dokumentation som du önskar att vi ska beakta.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-12-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-11-30.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Sophie Grape, Sophie.grape@physics.uu.se, telefon +46 18-471 3042.

Välkommen med din ansökan senast den 11 november 2018, UFV-PA 2018/3671.

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3671
Facklig företrädare
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-10-25
Sista ansökningsdag 2018-11-11

Zurück zu Stellenangeboten