Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för nordiska språk har drygt 100 anställda som bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket utifrån skilda infallsvinklar men också om de nordiska grannspråken. Institutionen har verksamhet både i Uppsala och på Campus Gotland. En viktig del i institutionens uppdrag är utbildning av blivande lärare i svenska och svenska som andraspråk liksom undervisning i grundläggande svenska bl.a. för universitetets utländska studenter.

Till institutionen hör även Språkverkstaden som erbjuder handledning i muntlig och skriftlig framställning på både svenska och engelska samt stöd åt institutioner, fakulteter och andra enheter för att utveckla studenters och doktoranders kommunikativa kompetenser.

Likaså finns vid institutionen en avdelning som på uppdrag av Skolverket ansvarar för att konstruera nationella prov i svenska och svenska som andraspråk. Institutionens forskning kännetecknas av en stor bredd med utrymme för såväl traditionell nordistik som nyare språkvetenskapliga strömningar.

Arbetsuppgifter: Vi utökar institutionens HR-funktion med en HR-generalist och söker dig som vill arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter inom personaladministration. Som HR-generalist har du en central roll och förväntas självständigt handlägga, samordna och följa institutionens ärenden inom HR-området i nära samarbete med prefekt, studierektorer och avdelningsföreståndare.

Du samverkar också nära med den övriga administrativa personalen vid institutionen: personalsamordnare, ekonom, ekonomiadministratörer, informatör, kursadministrativ personal m.m. Som HR-generalist ger du ett brett och kvalificerat konsultativt personaladministrativt stöd utifrån ett arbetsgivarperspektiv och arbetar med att säkerställa en effektiv och rättssäker personaladministration på institutionen.

Det är därför viktigt att du är uppmärksam på verksamhetens behov och håller dig uppdaterad om lagar, regler, förordningar, riktlinjer, kollektivavtal, processer och rutiner inom HR-området och ser till att informera och presentera detta till berörda inom organisationen. Du förväntas ge institutionens undervisande och forskande personal stöd och råd i HR- frågor varför täta kontakter med institutionens medarbetare kommer att vara en viktig del av arbetsuppgifterna. Andra administrativa arbetsuppgifter kan tillkomma.

Kvalifikationskrav: Universitets- eller högskoleexamen inom personalområdet eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. God språklig förmåga i såväl tal som skrift. Tidigare erfarenhet av administration samt av rekryterings- och personaladministrativa system. Erfarenhet från HR-området inom statlig verksamhet kommer att tillmätas stor vikt.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi vill att du har hög servicekänsla och lätt för att samarbeta. Det är viktigt att du kan arbeta strukturerat och problemlösande i flera samtidigt pågående processer då du som HR-generalist ofta har flera ärenden på ditt bord samtidigt.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Kunskap i förvaltnings- och arbetsrätt. Erfarenhet av universitetets personaladministrativa system såsom Primula, Edgar och Varbi samt kunskaper om universitetets organisation.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas. 

Tillträde: 21 januari 2019 eller efter överenskommelse. 

Anställningsform: Tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning i 6 månader. 

Anställningens omfattning: 100 %. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Björn Melander, prefekt, bjorn.melander@nordiska.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2018, UFV-PA 2018/3685. 

Anställningsform Unbefristete Anstellung
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3685
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-10-31
Sista ansökningsdag 2018-11-30

Zurück zu Stellenangeboten