Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning, forskning och administration. Undervisningen i tyska omfattar grund- och avancerad nivå i tysk litteratur och kulturkunskap i Uppsala. Undervisning inom ramen för institutionens utlandsförlagda utbildning i Freiburg (Tyskland) kan förekomma. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, handledning och examination. Den sökande förväntas utföra pedagogiskt utvecklingsarbete, delta i institutionens inre arbete samt i fakultetsgemensamma aktiviteter. Forskning innebär egen forskning och deltagande i forskningsmiljön. Till arbetsuppgifterna hör även att aktivt följa och utveckla det egna ämnesområdet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i tysk litteraturvetenskap eller har motsvarande kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Med personliga egenskaper avses dokumenterad god förmåga av att arbeta självständigt och dokumenterad god samarbetsförmåga. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper.

Undervisningsspråk är i stor utsträckning tyska. Därför är utmärkta kunskaper i tyska och dokumenterad förmåga att undervisa på tyska ett krav för anställningen.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vetenskaplig skicklighet: Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet inom ämnet tysk litteraturvetenskap beaktas. Härvidlag ska särskild vikt fästas vid publikationer de senaste fem åren. Särskilt meriterande är forskning inom tyskspråkig efterkrigslitteratur, men även disciplinöverskridande forskning med kulturvetenskapligt perspektiv. Forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd inom såväl tysk litteraturvetenskap som kulturkunskap, kommer att tillmätas vikt. Erfarenhet av forskningsinitiering och projektsamarbeten är meriterande. Även tilldelning av externa medel, vetenskapliga ledningsuppdrag och förankring inom det internationella forskarsamhället har betydelse. Därutöver kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av forskningen inom ämnesområdet vid institutionen.

Pedagogisk skicklighet: Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer i första hand pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattningen av undervisningen, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen, att tillmätas betydelse. Stor vikt kommer att läggas på erfarenhet i första hand inom litteraturvetenskap och i andra hand kulturvetenskapliga moment i ämnet tyska. Därutöver kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av undervisningen inom ämnesområdet vid institutionen. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att såväl omfattning som kvalitet kan bedömas.

Övrig skicklighet: Kunskaper i svenska och engelska är meriterande. Administrativ skicklighet kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt, samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar.

Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället kommer att tillmätas betydelse. Omvittnat god samarbetsförmåga är meriterande.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Övrigt: Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Den som anställs förväntas ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd till institutionen i Uppsala.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan skall författas på svenska eller engelska och inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem Varbi och omfatta:

  • CV
  • Personligt brev
  • Redovisning av vetenskapliga (inkluderande publikationsförteckning), pedagogiska och administrativa meriter

Institutionen kan komma att använda sig av intervjuer och referenstagning.

För ytterligare information läs vidare: http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570 http://regler.uu.se/dokument/?contentId=703470

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Anställningsform: Vikariat i väntan på tillsättning, 11 månader.

Upplysningar om anställningen lämnas av: biträdande prefekt Maria Thomasfolk, 018-471 14 36, e-post maria.thomasfolk@moderna.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 2024-06-13.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2024-08-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 80
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1948
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-29
Sista ansökningsdag 2024-06-13

Tillbaka till lediga jobb