Uppsala universitet, Inst för farmaceutisk biovetenskap, Farmakognosi

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap • En del av något stort

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld. Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskapernaMer information om institutionen och dess verksamhet finns på uu.se/farmbio.

Beskrivning av ämnesområdet
I ämnet farmakognosi används naturens kemi som en källa och inspiration för forskning om och kring läkemedel. Vi söker nu någon som är intresserad av att arbeta i en kreativ och internationell miljö med inriktning på naturprodukters kemi och biologiska aktivitet.

Arbetsuppgifter

I arbetet ingår undervisning och viss administration.

Undervisning i farmakognosi på receptarie- och apotekarprogrammen. Du kommer att arbeta med kursledning, ge föreläsningar och seminarier. Undervisningsspråk ska vara svenska. Du kommer att vara kursansvarig för kursen Farmaceutisk Bioteknik och immunologi, och ansvara för laborativa moment på apotekarkursen A6 (bland annat med ansvar för instrument som används inom undervisningen). Du kommer att handleda projektstudenter på kandidat och masternivå. 

Inom tjänstens omfattning föreligger möjligheter till egen kompetensutveckling.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har visat pedagogisk skicklighet eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen (4 kap 4 § högskole-förordningen).

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) den som avlagt examen från relevant högskoleutbildning. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, såsom att vara självgående, flexibel och ha god samarbetsförmåga. Arbetet kräver god administrativ förmåga Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och i förekommande fall på engelska samt erfarenhet av undervisning inom områdena farmakognosi och farmaceutisk bioteknik.

Bedömningsgrunder
Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i  första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället bör ingå i den pedagogiska skickligheten. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB)  § 8. Erfarenhet av undervisning inom områdena farmakognosi och farmaceutisk bioteknik är meriterande .

 

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Administrativ skicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället kommer att beaktas.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se 28 § AO. Se även 9 § RB. Administrativ skicklighet inom undervisning kommer att tillmätas speciell betydelse. Vid en samlad bedömning av de sökandes meriter ska föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet. (94 § AO)

När universitetet anställer nya lärare kommer den sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Se 4 § AO. Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats).

Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.  Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

 

Länkar till relevanta regelverk och anvisningar
Anställningsordning för Uppsala universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Meritportföljer: Anvisningar för sammanställning av meriter och riktlinjer för meritvärdering vid rekrytering av lärare, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare.  Omfattningen är deltid, 50%. Tillträde 2024-06-24 eller efter överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Ulf Göransson, e-post Ulf.Goransson@uu.se och studierektor Christina Wedén, e-post Christina.Weden@uu.se

För frågor runt anställningen administrativ chef Marina Rönngren,  e-post marina.ronngren@.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 4 juni 2024, UFV-PA 2024/1441

Anställningsform Tillsvidare med provanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2024-06-24
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1441
Kontakt
  • Marina Rönngren, 018-4710000
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-05-14
Sista ansökningsdag 2024-06-04

Tillbaka till lediga jobb