Institutionen för medicinsk biokemi & mikrobiologi (IMBIM)

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning. Vid IMBIM bedrivs grundforskning inom biokemi, cell- och molekylärbiologi, tumörbiologi, jämförande genetik, funktionell genomik, immunologi, bakteriologi, och virologi. Institutionens forskning är huvudsakligen grundläggande, men har i sin tillämpning tydlig koppling och betydelse för hälsa och sjukdom hos såväl djur som människor. En närmare beskrivning finns på https://www.imbim.uu.se/forskningsomraden/.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Vi söker en mycket motiverad person med förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med andra grupper. Kandidaten bör ha ett starkt intresse av att bedriva forskningsstudier inom medicin och immunologi, med fokus på att studera autoimmuna sjukdomar.

Anställningen är knuten till Nils Landegrens forskargrupp, som bedriver experimentella studier av autoimmuna sjukdomar. Två huvudlinjer i forskningen är: 1) storskaliga studier av autoantikroppsreaktivitet för att därigenom belysa sjukdomsmekanismer och förbättra diagnostik, och 2) studier av könsskillnader i immunsystemet och relaterade sjukdomar. Mer info: https://www.imbim.uu.se/research-groups/genetics-and-genomics/nils-landegren/

Projektet kommer att utforska cytokin-autoantikroppar och deras roll vid infektionssjukdomar. Arbetet kommer att inbegripa utveckling av tekniker för att storskaligt undersöka autoimmunitet mot cytokiner och att tillämpa dessa tekniker för att karaktärisera patientkohorter.

Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%).

Kvalifikationer
Personen vi söker skall ha en akademisk examen på magisternivå eller motsvarande (240 högskolepoäng) inom molekylärbiologi, bioteknologi eller liknande, och därmed en grundläggande teoretisk och praktisk kunskap inom dessa ämnen. Erfarenhet av experimentellt laboratoriearbete med molekylärbiologiska metoder ska visas genom ett masterprojekt.

God muntlig och skriftlig färdighet i engelska krävs. Personen förväntas ta egna initiativ och driva projektet framåt, men även samverka med övriga grupper i nätverket. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom analytisk förmåga, initiativkraft, noggrannhet, flexibilitet och samarbetsförmåga.

Meriterande eller önskvärt
Erfarenhet av molekylärbiologiska tekniker, och metoder för autoantikroppanalys i synnerhet, är meriterande.

Bedömning sker enligt följande kriterier
Uppfyllande av behörighetskrav, betyg på kurser, hur väl kurserna passar projektet, samt tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom områden som relaterar till projektet enligt beskrivningen ovan. En sammantagen bedömning görs för att anställa den person som anses mest lämpad att klara forskarutbildningen och att bidra till en positiv utveckling av programmet.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du på Utbildning på forskarnivå - Vetenskapsområdet för medicin och farmaci - Uppsala universitet (uu.se)

Studietiden (på heltid) är maximalt fyra år. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökan mottages via Uppsala Universitets ansökningsportal och förväntas innehålla CV, relevanta publikationer (artiklar, examensarbeten eller liknande), ett personligt brev där du beskriver dig själv, dina kunskaper och forskningsintresse, namn och e-post/tel.nr. till två referenspersoner.

Om anställningen: Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Nils Landegren, nils.landegren@imbim.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 27 september 2023, UFV-PA 2023/3378.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3378
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2023-09-13
Sista ansökningsdag 2023-09-27

Tillbaka till lediga jobb