Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Dietist
Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) har ca 160 anställda och runt 200 registrerade doktorander av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. IKV tillhör det Medicinska och Farmaceutiska vetenskapsområdet och bedriver undervisning på grund, avancerad och forskarnivå samt forskning. Forskargruppen Medicinsk epidemiologi vid IKV finns på Uppsala Science Park i Epihubben, ett nätverk för epidemiologisk forskning inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Administrationen inom den nationella forskningsinfrastrukturen SIMPLER (https://www.simpler4health.se/) tillhör forskargruppen Medicinsk epidemiologi.

Vi söker nu en dietist som ska arbeta inom verksamheten för den nationella forskningsinfrastrukturen SIMPLER. Infrastrukturen har till uppgift att förse nationella och internationella forskare med material för forskning om hur livsstilsfaktorer och genetik påverkar vår hälsa under framför allt den senare delen av livet. Kunskapen kan användas för att till exempel utveckla råd och rekommendationer om kost och livsstil, utveckla nya markörer för att enklare och effektivare diagnostisera kroniska sjukdomar och dess förstadier samt utveckla nya individanpassade behandlingsmetoder.

SIMPLER består av en longitudinell kohort med 110000 deltagare, en stor och växande databas och en biobank med mer än 500000 prover. Deltagarna har följts upp till 35 år och under denna tid upprepat besvarat frågeformulär om levnadsvanor, hälsa och välbefinnande. Sjukdomsinformation har också hämtats från mer än 20 hälsoregister, några via årliga uppföljningar. Insamling av genetiskt material (DNA) från blod och saliv sker succesivt och finns hitintills insamlat för 50000 deltagare och GWAS (genomtäckande associationsstudie) med åtföljande imputering har genomförts för dessa deltagare. Cirka 13500 kvinnor och män har dessutom genomgått en första undersökning med provtagning och samma undersökning är under genomförande ytterligare en gång 10 år efter den första. De insamlade proverna förvaras i SIMPLER:s biobank som i dagsläget består av 25 frysar. Resultat från studier baserade på data och prover från infrastrukturen kommer att leda till kunskap om hur vi ska förbättra folkhälsan. Genom att analysera proteiner, metaboliter (produkter från ämnesomsättningen) och bakteriesammansättning i de olika typerna av insamlade prover kan forskaren på ett bättre sätt förstå sjukdomars uppkomst men också underlätta förståelsen av livsstilens betydelse för sjukdomsutveckling. En del av dessa s k omicsanalyser är genomförda och andra kommer att genomföras under de närmaste åren. Våra vanliga folksjukdomar orsakas inte enbart av arv eller miljö, utan är ett komplext samspel mellan de båda. Vår kombination av longitudinella livsstilsundersökningar, registerinformation och omicsanalyser ger forskarna en unik möjlighet att bättre förstå sjukdomars uppkomst. Sedan 2018 leds SIMPLER av ett konsortium bestående av Uppsala universitet, Karolinska institutet, Chalmers tekniska högskola och Örebro universitet, i samarbete med Regionerna Uppsala, Västmanland och Örebro.

Arbetsuppgifter
Arbetet kommer att omfatta arbete med infrastrukturens kostdata, enkätinformation, metoddokumentation, insamlade prover i biobank, provhantering vid den kliniska undersökningen av studiedeltagare, att dokumentera metoder som använts vid analys av prover, att harmonisera variabellistor för studiens datakällor, samt bistå med samt bistå med datahantering av frågeformulärs- och registerdata, och databearbetning. Dessutom ingår näringsberäkningar, valideringsanalyser av kostenkäter mot kostdagböcker och mot biomarkörer samt harmonisering av olika typer av kostenkätdata. Arbetet med biobanken omfattar dokumentation, systematisering och viss omorganisation av befintliga prover, planering av hur framtida prover på bästa sätt ska tas om hand och lagras för att främja säkerhet, översiktlighet och tillgänglighet, samt kontakter med laboratorier där biobankens prover hanteras. Arbetet bedrivs i flera olika miljöer: rent administrativt arbete vid dator i kontorsmiljö, kontakt med biobankens kunder och externa leverantörer, laboratoriearbete som tex pipettering samt praktiskt arbete med att organisera befintliga prover i olika frysar i det så kallade fryshotellet.

Kvalifikationskrav
Universitetsexamen inom dietistprogrammet eller motsvarande, företrädesvis söker vi en legitimerad dietist. För denna tjänst behöver du dessutom ha erfarenhet av praktiskt laborativt arbete med pipettering, provhantering, frysförvaring och arbete med omfattande biobanksprover. Vidare är erfarenhet av databearbetning av kostenkäter och kostdagböcker ett krav. För att bli aktuell för anställning bör du ha goda datorkunskaper, vara noggrann, ha en mycket god organisationsförmåga samt behärska svenska och engelska flytande i både tal och skrift. Mycket god samarbetsförmåga och förmåga att ta egna initiativ är även det förutsättningar för anställning. Forskningserfarenhet inom kostområdet är en merit. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då du kommer att ha ett nära samarbete med andra anställda inom infrastrukturen samt med infrastrukturens användare.  

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2023-10-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskargruppsledare och SIMPLER:s föreståndare Karl Michaëlsson, karl.michaelsson@surgsci.uu.se. För frågor kring anställningsförfarandet, vänligen kontakta HR-generalist Louise Lundqvist, louise.lundqvist@uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 26 september 2023, UFV-PA 2023/3213.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3213
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-09-05
Sista ansökningsdag 2023-09-26

Tillbaka till lediga jobb