Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 230 anställda och omsätter 220 miljoner kronor. Vid institutionens sju program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Utveckling av fotokatalytiska reaktioner
Design, syntes och utvärdering av fotokatalytiska metallkomplex. Projektet har delar av organisk syntes, koordinationskemi och spektroskopi; systemen kommer att analyseras med en kombination av tranditionella organiska metoder samt elektrokemiska, spektroskopiska och fotokemiska metoder. En del av projektet kommer att utföras i samarbete med forskare på Uppsala Universitet. Representativa publikationer: J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 21056 and Coord. Chem. Rev. 2018, 364, 1-9.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Ligand och komplexsyntes. Kemisk och spektroskopisk karakterisering av metallkomplexen, utvärdering av fotofysiska och fotokemiska egenskaper. Utveckling av katalytiska reaktioner och optimisering av reaktionerna. Skriftlig och muntlig redovisning av forskningsresultat i forskningsrapporter, forskningsartiklar och på konferenser och gruppmöten och institutionsmöten. Handledning av projektarbetare blir sannolikt en del av arbetet.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Behörighet
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har:

  • avlagt examen på avancerad nivå, eller
  • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav
Kandidaten behöver ha: 

  • Grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom området kemi eller ett relaterat ämne.
  • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
  • Erfarenhet i organisk eller oorgansik syntes.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet med utveckling av katalytiska reaktioner och/eller f-gruppkemi och/eller luminescensspektroskopi är värdefull.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Eszter Borbas, +46-18-471-7340, eszter.borbas@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 juni 2023, UFV-PA 2023/2057.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/2057
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-17
Sista ansökningsdag 2023-06-15

Tillbaka till lediga jobb