Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Institutionen för geovetenskaper är Sveriges största och mångsidigaste institution av sitt slag med en unik bredd och ca 250 anställda. Våra verksamheter är interdisciplinära och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära; geofysik; naturresurser och hållbar utveckling; mineralogi, petrologi och tektonik; paleobiologi och vindenergi. Genom att studera jordens historia förstår vi hur planeten har utvecklats och hur vår strävan mot en hållbar utveckling kan dra nytta av denna kunskap.

Enheten för vindenergi på Campus Gotland bedriver tvärvetenskaplig verksamhet inom planering, projektering och optimering av vindkraft samt hållbar energiomställning. Verksamheten omfattar undervisning, forskning och samverkansprojekt. 

Utbildningen består av undervisning på campus Gotland och distans på grundläggande- och avancerad nivå inom vindkraftprojektering och hållbar energiomställning. 

Inom forskningen har vi en gedigen bredd och samverkar både nationellt och internationellt.

Idag omfattar verksamheten ca 20 personer med både teknisk, natur- och samhällsvetenskaplig kompetens. Anställningen avser att stärka verksamhetens utveckling. 

Besök oss gärna på: https://www.geo.uu.se/forskning/vindenergi/

Beskrivning av anställningens ämnesområde: 
Universitetsadjunkt med fokus på vindkraft för undervisning på grund – och avancerad nivå. Undervisningen kommer att genomföras både på svenska och engelska. Samt innefattar både nätbaserad undervisning  och undervisning på campus Gotland.

Arbetsuppgifter: 
Undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och studentkontakt. Undervisningen kommer att vara fokuserad på våra kurser inom vindkraftsområdet men även omfatta undervisning i energiomställning. Undervisningen kommer att omfatta i huvudsak våra nätbaserade kurser men även undervisning på campus kan förekomma. 

Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. 

Anställningen kan komma att innefatta administrativa uppdrag samt deltagande i utvecklings- och samverkansprojekt inom Uppsala universitet och enheten.

Våra utbildningar:

Kandidatprogram i Energiomställning och ledarskap, läs mer här. 

Magisterprogram i Vindkraftprojektering, läs mer här. 

Masterprogram i Vindkraftprojektering, läs mer här. 

Distanskurser i vindkraftprojektering, läs mer här. 

Behörighetskrav: 

  • Examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning inom vindkraftprojektering eller annan relevant teoretisk bakgrund för att kunna undervisa inom vindkraftprojektering och energiomställning.
  • Pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och ämnesfördjupningen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
  • Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper.
  • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. 
  • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Vi ser gärna att du som person är flexibel, initiativtagande, prestationsorienterad och har god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta i en föränderlig miljö, du vill ta mycket eget ansvar och är van att arbeta i ett högt tempo.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl dokumenterad ämnesfördjupning som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Ämnesfördjupning kan avse relevant avlagd examen på forskarnivå. Förutom akademisk meritering kan även erfarenhet från annan verksamhet, som inbegriper utvecklingsarbete inom ämnesområdet, beaktas.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­ meritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisnings ­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid tidigare dokumenterad erfarenhet att i praktiken ha undervisat på distans och/eller i klassrum på högskolenivå, inom vindkraftsområdet eller energiomställning i stort. 

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forsknings anknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap.

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Samverkansskicklighet visas genom förmåga och skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället.

Övrig skicklighet: 
Vi ser gärna att du som sökande har tidigare erfarenhet av arbete inom statlig myndighet och framförallt inom akademin. 

Vidare ser vi det positivt om du från tidigare anställningar har relevant erfarenhet som skulle berika våran verksamhet som t ex pedagogiska metoder, eget nätverk inom vindkraftsområdet, arbetat i den privata sektorn, projektledning, eget företagande och/eller ideellt arbete.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-08-15 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Visby, Gotland 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Enhetschef, Professor Stefan Ivanell.

E-post: stefan.ivanell@geo.uu.se Telefonnummer: 0498-108 360

Välkommen med din ansökan senast den 16 juni 2023, UFV-PA 2023/1927.

Om Campus Gotland: Uppsala universitet Campus Gotland erbjuder det bästa av två världar: det fullskaliga universitetets breda utbud och tyngd inom utbildning och forskning, och ett unikt småskaligt campus i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Campus Gotland utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. Se hur det är att leva och bo på Gotland.

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-08-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Visby
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1927
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-23
Sista ansökningsdag 2023-06-16

Tillbaka till lediga jobb