Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 100 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid nio forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se.

Forskningen inom programmet Materialfysik fokuserar på metamaterial, och smarta material, med tonvikt på icke-jämvikts- och ”finite size”- effekter i magnetiska material, samt metallhydrider och mjuka material. Tunna filmer syntetiseras och studeras sedan med bland annat optiska metoder och transportmätningar i labben. Dessa karaktäriseringsverktyg kompletteras med avancerade röntgen- och neutronspridningsmetoder i labbet såväl som vid storskaliga anläggningar. Gruppen driver också neutronreflektometern SuperADAM vid ILL.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.
https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer arbeta forskningsprogrammet Materialfysik och delta i ett projekt som är ett samarbete med Institute Laue-Langevin (ILL) i Grenoble (Frankrike) och NIST Center for Neutron Research i Gaithersburg (MD, USA). 

En egenhet med polymerer är det uttalade icke-newtonska beteendet, det vill säga förändringen i viskositet för olika skjuvhastigheter. Förändringarna i lagrings- och förlustmodulerna kan förklaras av mikroskopiska egenskaper som molekylernas struktur eller relaxation. Det finns inte mycket experimentell data om förändringarna i den lokala dynamiken hos polymerer under skjuvbelastning trots att sådan information är väsentlig för att förstå viskoelasticitet i polymerer. I det här doktorandprojektet kommer vi att utföra högupplöst neutronspektroskopi på flödande polymerer. Experimenten kommer att kompletteras med småvinkelspridningsexperiment (small angle scattering) med neutroner som ger information om den mikroskopiska strukturen, samt kompletterande metoder som exempelvis rheologi. Vi kommer att studera fasövergångar och möjliga förändringar i de topologiska interaktionerna mellan polymerkedjorna under skjuvning och på detta sätt förbättra vår förståelse av viskoelasticitet på mikroskopisk nivå.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå inom fysik, eller
  • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vi söker en person med god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp, och som har goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.

Förmåga att arbeta i en internationell miljö är väsentlig, och vi söker en person som kan och vill resa eftersom en stor del av arbetet utförs vid internationella anläggningar.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Viss kunskap om datorstödd modellering är väsentlig för arbetet, och påvisad kompetens och erfarenhet inom vetenskapliga beräkningar kommer därför att anses starkt meriterande. Tidigare erfarenhet av neutronspridning är meriterande, liksom praktisk erfarenhet av relevant materialfysik inklusive, men inte begränsat till, mjuka material och polymerfysik.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

https://regler.uu.se/?languageId=3

Om ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska och innehålla en kortfattad beskrivning av forskningsintressen och relevant erfarenhet (en sida), ett CV, kopior av akademiska betyg, examensbevis, examensarbete (eller ett utkast) och andra relevanta publikationer, och kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Max Wolff, max.wolff@physics.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 8 september 2023, UFV-PA 2023/1759.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1759
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-03
Sista ansökningsdag 2023-09-08

Tillbaka till lediga jobb