SCAS, Swedish Collegium for Advanced Study

Swedish Collegium for Advanced Study, SCAS, är ett nationellt institut för avancerade studier och en forskningsinrättning utan fakultetsanknytning, främst inom samhällsvetenskap och humaniora, men även inom naturvetenskap och medicin, med Uppsala universitet som värduniversitet. Verksamheten regleras i en förordning utfärdad av regeringen. Varje år vistas trettio till trettiofem utländska och svenska forskare vid kollegiet under ett läsår eller en termin. SCAS erbjuder en miljö som för gästforskarna medger koncentration på den egna forskningsuppgiften men som också främjar samtal och samarbeten över disciplins- och nationsgränser. I takt med att verksamheten utvecklats har också korttidsvistelser för såväl enskilda forskare som grupper blivit ett regelbundet inslag på SCAS.

SCAS har omfattande kontakter med vetenskapliga institutioner i många länder, inte minst som medlem i flera internationella nätverk av institut. I regel är engelska arbetsspråket vid seminarier, symposier och i publikationer. Det gäller också för huvuddelen av SCAS kommunikation såväl externt som internt.

Nu söker vi en vikarierande assistent som vill arbeta i en internationell akademisk miljö.

Du har ett utåtriktat arbetssätt och en vilja att ge god service. Du är kvalitetsmedveten och noggrann, med ett gott ordningssinne. Du är bekväm med att arbeta självständigt och lösningsorienterat, samtidigt som du är flexibel och kan hantera ändrade förutsättningar. Du känner dig trygg i att kommunicera skriftligen och muntligen på såväl svenska som engelska och du kan hantera olika situationer på ett ansvarsfullt sätt utan att göra avkall på noggrannhet och kvalitet.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består till största delen av att arbeta med service till SCAS gästforskare, från det att de antas till dess att deras vistelse är över. I arbetsuppgifterna ingår att handha praktiska göromål knutna till gästforskarbostäder och kontor, så att dessa ställs i ordning och utrustas inför ankomster och efter avresa. Under läsåret förväntas du svara på frågor samt skicka ut information, sköta utlämning och beställning av kontorsmaterial och andra varor och vara behjälplig med de praktiska frågor som uppkommer. Det ingår även i tjänsten att stötta såväl vetenskapliga som sociala aktiviteter under läsåret, med allt från utskick, mottagande av anmälningar, rese- och hotellbokningar och deltagarlistor till att möblera, lägga ut material och visa deltagare till rätta.

Andra arbetsuppgifter är att ta emot leveranser och välkomna besökare samt att ta emot inkommande post, e-post och telefon inklusive utskick och uppdatering av sändlistor. I detta kan även viss diarieföring och arkivering ingå.

Tillsammans med dina kollegor tar du ansvar för att säkerställa att nödvändiga funktioner är bemannade dagligen, vilket medför att det ställs höga krav på samarbetsförmåga och flexibilitet. SCAS är en levande mångvetenskaplig forskningsmiljö där möten mellan människor är centralt, vilket kräver en fysisk närvaro på kollegiet och emellanåt arbete på kvällar och någon enstaka helg.

Kvalifikationer
Gymnasieexamen, gärna med inriktning på service eller administration, eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av serviceinriktat arbete, i första hand vid universitet eller i annat akademiskt sammanhang. God förmåga att kommunicera på svenska såväl som engelska.

Vid ett institut för avancerade studier som SCAS har alla medarbetare ett ansvar som värdar för forskare från många länder. Det innebär höga krav på engagemang, flexibilitet och gott omdöme. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av administrativt arbete i offentlig sektor. God kännedom om Uppsala och Uppsalas akademiska institutioner.

Vid rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper samt den sociala och kommunikativa förmåga som fordras för att utföra arbetsuppgifterna väl. Vidare kommer SCAS främst att beakta den som efter en helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Om anställningen
Anställningen är ett vikariat under sex månader, dock längst till och med 2023-10-31. Omfattningen är 50%. Tillträde 2023-05-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innefatta följande:

- ett kortfattat ansökningsbrev om hur den sökande ser på den aktuella anställningen
- kortfattad redogörelse för erfarenhet av relevans för den aktuella anställningen (CV).

Ansökan samt bilagor skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi.
Intervjuer kommer att ske löpande.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Administrativ samordnare Maria Odengrund, 018-55 70 85, Föreståndare Christina Garsten, 018-55 70 85

Välkommen med din ansökan senast den 20 april 2023, UFV-PA 2023/989.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2023-05-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/989
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-13
Sista ansökningsdag 2023-04-20

Tillbaka till lediga jobb