Institutionen för fysik och astronomi

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet. 

Forskningsfält och arbetsuppgifter  
Forskningsområdet vartill postdoktorn ska bidra avser teoretiska studier och beräkningsbaserad modellering inom materialfysik, med särskilt fokus på modellering av elektriskt inducerade spinn och orbitala vridmomenten, teori för ljus-inducerade spinn och orbitala strömmen, ström-inducerad spinndynamik och modellering av elektriskt inducerad dynamik i spinntroniska komponenten. I forskningsuppgifterna ingår utveckling av teoretiska modeller och datorsimuleringsprogram för att simulera icke-jämvikts orbitala strömmen och spinnströmmen samt deras dynamik i anti-ferromagnetiska och topologiska material, som har hög potential för framtidens applikationer i energisnåla spinntronikelementen. Olika datorprogram (så som första-princip (DFT) beräkningar och simulationer för kopplad spinn och ban-dynamik) kommer att användas. I projektet som leds av professor Peter Oppeneer erbjuder vi arbete i ett modernt och spännande område i den kondenserade materiens fysik samt möjligheter att samarbeta med ledande experimentella och teoretiska grupper samt industri.

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap. Läs mer här

Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola, https://wise-materials.org/research/graduate-school/, ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i beräkningsbaserad eller teoretisk fysik. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Den sökande förväntas ha visat självständighet och forskningskvalitet genom goda publikationer. Mycket goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Den sökande förväntas ha stort intresse för modern teoretisk fysik, vara särskilt motiverade och ha goda kunskaper i teoretisk fysik och kondenserade materiens fysik. Erfarenhet av storskaliga datorsimuleringar och färdigheter i programutveckling är önskvärda.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2023-06-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Ansökan
Ansökan bör innehålla ett brev som beskriver den sökande samt dennes kvalifikationer, forskningsintressen, och publikationslista. Det skall innehålla ett CV, kopior på relevanta betyg, kopia på den sökandes doktorsarbete eller ett utkast av detta. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om minst två referenspersoner.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Peter Oppeneer, Institutionen för fysik och astronomi, peter.oppeneer@physics.uu.se, tel. +46-709 604016.

Välkommen med din ansökan senast den 14 april 2023, UFV-PA 2023/467.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-06-01
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/467
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-02-15
Sista ansökningsdag 2023-04-14

Tillbaka till lediga jobb