Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning inom reproduktiv hälsa, gynekologi, obstetrik, internationell kvinno- och mödrahälsovård, perinatalmedicin, pediatrik, global hälsa, kvinnomedicin och klinisk psykologi. Forskningen bedrivs inom tolv forskargrupper och verksamheten är integrerad med kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset. Global hälsa, där implementering, transformativt lärande och lärande för hållbar utveckling ingår, är ett profilområde för institutionen. Mer information om institutionen finns på www.kbh.uu.se/.

Anställningen är placerad inom den bredare forskargruppen ”Obstetrisk och Reproduktiv Hälsoforskning”, som har som övergripande mål att genom forskning förbättra hälsan för kvinnor, mammor och barn: https://kbh.uu.se/forskning/obstetrisk-ochreproduktiv-halsoforskning/.

Vill du främja hälsa hos kvinnor i menopaus?

Inom forskargruppen finns en grupp som arbetar med enkätstudier, register-baserade studier samt randomiserade kliniska studier med fokus kring menopausal hormonbehandling.  Gruppen leds av Prof. Alkistis Skalkidou. Våra medarbetare skapar och har tillgång till rika datakällor och väl uppbyggda hypoteser i ämnet, och arbetar på högsta internationella nivå inom fältet. 

Vi söker nu en postdoc som vill bli en del av vårt team. Positionen innebär deltagande i planering och genomförande av våra forskningsstudier som syftar till att bemöta de stora kunskapsluckor som finns i fältet idag; t.ex, att undersöka tidstrender, identifiera effekter och risker med de olika typer av menopausal hormonbehandling som används idag samt undersöka kvinnors och läkarnas attityder och behov. Anställningen ger möjlighet till att vara med i en engagerande, transdisciplinär och internationell forskningsmiljö, där du kommer att kunna bidra till internationellt ledande forskning, och är en utmärkt avstamp for en fortsatt akademisk karriär.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Den person som vi söker ska arbeta med de olika forskningsprojekt som beskrivits ovan. Arbetsuppgifterna inkluderar att i samarbete med redan involverade forskningsassistenter, doktorander och forskare, arbeta med statistisk analys, manuskriptskrivning och ansökningar om bidrag, men den anställda kommer också att fungera som en av samordnarna för studierna. Anställningen är i två år med möjlighet till förlängning.

Den framgångsrika kandidaten kommer att ingå i en produktiv och dynamisk forskningsmiljö och arbeta nära studieteamet för att:

 • Följa litteraturen och utveckla nya hypoteser inom fältet och bidra till forskargruppens brainstorming-diskussioner
 • Vara ansvarig för data preprocessing i stora register-baserade databaser
 • Utveckla analysplaner för att testa studiehypoteser och genomföra statistiska analyser
 • Förbereda manuskript för publicering (postdoktorn kommer att ha möjlighet att vara den första författaren på flera artiklar och medförfattare på andra)
 • Assistera i projektkoordineringsuppgifter, inklusive hantering av databaser
 • Assistera i ansökningar om bidrag och ansökningar till etikprövningsmyndigheten
 • Andra arbetsuppgifter, så väl administration, kan komma att ingå 

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen främst inom området epidemiologi eller biostatistik/informationsteknologi, men även inom kvinnohälsa, biologi/biomedicin eller annat som bedöms relevant för tjänsten eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i ovannämnda områden. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Kandidaten bör ha erfarenhet av självständigt arbete i kvantitativa metoder, data analys och vetenskapligt skrivande. Även tidigare stor erfarenhet av att arbeta med de svenska nationella registren. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav. Mycket goda kunskaper i Microsoft Office-paketet och i datahantering samt stor analyserfarenhet i R, Python, SAS eller STATA krävs. God samarbetsförmåga är ett krav liksom förmågan att arbeta självständigt och i grupp. Initiativförmåga och ett strukturerat arbetssätt är viktigt för denna anställning. Som person vill vi att du ska vara effektiv, kunna själv prioritera, vara noggrann och intresserad av att hela tiden utveckla verksamheten till det bättre. Personen som vi söker ska vara konkurrenskraftig och motiverad att producera forskningsresultat av hög kvalitet.

Önskvärt/meriterande i övrigt

 • Kunskaper i svenska språket kan ses som en fördel
 • Erfarenhet av systematiska litteraturöversikter och metaanalyser
 • Erfarenhet av att arbeta med kvalitativa metoder
 • Erfarenhet och/eller kunskap om feasibility- och pilotstudier, involvering av de personer forskningen berör i planering och genomförande av forskning
 • Antal publikationer i vetenskapliga tidskrifter
 • Erfarenhet av att handleda på avancerad nivå 

Ansökningsförfarande
Din ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla:

 • Ditt Curriculum Vitae
 • Kopior på dina examensbevis
 • Din avhandling
 • Ett brev i vilket du beskriver varför du söker anställningen (maximum två sidor) och en sammanfattning av dina nuvarande arbetsuppgifter (halv sida)
 • Din fullständiga publikationslista inkluderande URL/DOI till var och en av publikationerna
 • Kontaktinformation till minst två referenspersoner  

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är 100%. Tillträde i mars 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskargruppsledaren Professor Alkistis Skalkidou, alkistis.skalkidou@kbh.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 10 februari 2023, UFV-PA 2023/107.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/107
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-01-16
Sista ansökningsdag 2023-02-10

Tillbaka till lediga jobb