Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4 000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se.

Två mycket viktiga aspekter av informationsteknologi är hållbarhet och säkerhet. För att stödja forskning inom dessa riktningar rekryterar institutionen upp till fem postdoktorer i en rad olika projekt.

Hållbarhet inom informationsteknologi omfattar både direkta effekter av IT på miljön och miljöer där IT används. Till exempel energiförbrukningen och utsläppen som genereras av datorer i drift (inklusive datacenter, mobila enheter, inbäddade system och kommunikationsnät) samt de globala försörjningskedjor som levererar och underhåller dem behöver studeras med ett hållbarhetsperspektiv. IT spelar också en viktig möjliggörande roll för hållbarhet inom industri, civil infrastruktur, sjukvård och trafikkontroll genom att förbättra effektiviteten. Fakulteten för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet (https://teknat.uu.se) har valt hållbarhet som ett av sina fokusområden.

Säkerhet inom informationsteknologi hanterar utmaningen att skydda människor, platser och samhällsinfrastruktur som är beroende av datorsystem för datalagring och bearbetning från störningar. Denna störning kan komma från skadliga aktörer eller som biverkningar av oväntade interaktioner. Säkerhetsforskning vid institutionen täcker alla aspekter från spekulativa hårdvaruattacker till mjukvarupraxis och säkerhetssystem för att garantera säkerhet och tillförlitlighet för koder och system (https://www.it.uu.se/research/arenas/security?lang=en) .

För att stödja forskning inom dessa kritiska områden har Institutionen för informationsteknologi beslutat att göra en gemensam insats för att rekrytera fem postdoktorer med fokus på "IT för ett hållbart och säkert samhälle."

Avdelningen för systemteknik är värd för postdoktor-tjänsten i den här annonsen. Övriga fyra postdoktor-tjänster återfinns här.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Civil infrastruktur förser samhället med bland annat el, värme, vatten, avlopp, kommunikation och transport. Utöver det fysiska nätverket som står för själva materialflödet är den moderna civila infrastrukturen också helt beroende av ett digitalt nätverk för övervakning och styrning. Extrema väderfenomen och dataintrång hotar båda dessa nätverk. Digitala nätverk är sårbara för cyberattacker som stör informationsflöden och därmed riskerar systemets integritet. Extrema väderfenomen som översvämningar, jordskred och bränder kan ödelägga delar av det fysiska nätverket, med svåra konsekvenser.

Beroende på den sökandes forskningsintressen kan projektet fokusera på (i) hur säkerhetshot och utrustningsfel propagerar genom civil infrastruktur och påverkar systemets funktion och prestanda, eller (ii) hur spatio-temporal maskininlärning kan användas till att förbättra prognoser för extrema väderfenomen på en tidshorisont av veckor till månader, genom att t.ex. använda probabilistisk programmering eller differentierbar programmering till att skapa hybrida modeller som kombinerar fysik med maskininlärning.

Tjänsten är inriktad mot forskning i det beskrivna forskningsprojektet och omfattar en begränsad mängd undervisning och institutionstjänstgöring, men inte mer än 20 %.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i reglerteknik, maskinlärning, beräkningsvetenskap, tillämpad matematik, eller dynamiska system. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Bra kommunikationsförmåga på engelska, både muntlig och skriftlig, är ett krav.

Ansökan ska innehålla:

  • Ett följebrev som kort beskriver varför du söker denna tjänst.
  • Ett curriculum vitae (CV).
  • En kopia av relevanta intyg och utdrag (översatta till svenska eller engelska).
  • En publikationslista.
  • Upp till fem relevanta publikationer i elektroniskt format.
  • En forskningsöversikt som beskriver din tidigare och nuvarande forskning (max 1 sida) och förslag på framtida forskning (max 1 sida).
  • Kontaktinformation för minst två referenspersoner.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl. centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Stefan Engblom (stefane@it.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 4 juni 2021, UFV-PA 2021/1575.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1575
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-04-29
Sista ansökningsdag 2021-06-04

返回职位空缺页面