Uppsala universitet, institutionen Elektroteknik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Avdelningen för Fasta Tillståndets Elektronik vid Ångströmlaboratoriet, Institutionen för elektroteknik söker doktorand i ämnet Elektronik med inriktning mot Tunnfilmteknologi.

Om avdelningen för fasta tillståndets elektronik, https://www.teknik.uu.se/fasta-tillstandets-elektronik/  fokuserar på en rad olika  forskningsområden inom elektroniska, optoelektroniska, termoelektriska och mekaniska biosensorer samt dess sensorsystem; medicinsk teknik; biomekatronik; flexibel elektronik och neuroprotetik; energi-effektiv elektronik; avancerad tunnfilmsteknik.

Bakgrund: Tunnfilmsmaterial och ytor är avgörande för utveckling av produkter med nya användningsområden. Uppsala universitet deltar i ett nytt nätverk för att utveckla ett ekosystem bestående av nödvändig teknik, resurser och tjänster. Målet är att nyttiggöra innovativa processer för tillverkning av nanoaktiverade produkter och för att demonstrera deras prestanda. Inom projektet ska Uppsala universitet etablera metoden joniserad reaktiv magnetronsputtring för lågtemperaturdeponering av tunna filmer på nanostrukturerade ytor i halvindustriell skala.

Forskningsprojektet: Forskningen inom detta projekt kommer att fokusera på tillväxt av oxidmaterial på flexibla substrat. Arbetet inkluderar processdesign och materialutveckling av robusta nanostrukturerade ytor, speciellt för optiska och självrengörande tillämpningar, samt uppskalning av deponeringsprocessen till stora substrat. Prestanda av material tillverkade med befintliga PVD-tekniker är i många fall begränsade. Därför kommer en joniserad variant av reaktiv sputtering, High Power Impulse Magnetron Sputtering, att undersökas. Arbetet inriktas främst på syntes och karakterisering av tunna filmer där industriella samarbeten är en viktig del av projektet. Även om arbetet med tunnfilmstillväxten huvudsakligen är experimentellt, förväntas även processmodellering och förståelse av bakomliggande fysikaliska mekanismer  att studeras.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften är att ägna sig åt forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojektet som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav: Den sökande bör ha en civilingenjörsexamen (eller motsvarande) i fysik, teknisk fysik, materialvetenskap, eller nanovetenskap. God samarbetsförmåga och god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska är ett krav. Kunskap inom ytfysik eller nanoteknologi är en fördel.

Ansökan: Ansökningar bör inkludera en kort beskrivning av tidigare erfarenheter, forskningsintressen och föreslaget bidrag till projektet, ett CV, kopior av examina, betyg, kopia på examensarbete (eller ett utkast) och andra relevanta dokument. Vi vill att du lämnar uppgifter om två referenspersoner.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Tomas Kubart, 018-4717257, e-mail tomas.kubart@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 22 april 2020, UFV-PA 2020/1178.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1178
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-03-25
Sista ansökningsdag 2020-04-22

返回职位空缺页面