Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet grundades 1947 och är den äldsta sociologiska institutionen i Sverige. Institutionen erbjuder grund- och forskarutbildning i sociologi. Grundutbildning ges även i socialpsykologi, sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal, samt socialt arbete.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår forskning och administration inom ramen för forskningsprojektet Soparbete i hållbarhetsekonomin: Värdeomvandlingar av spillvatten och matavfall. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet (Dnr 2017-02142). Forskningen som anställningen avser gäller organisering av avfallshantering med fokus på ekonomiska, kulturella och miljömässiga aspekter. Till anställningen hör att självständigt och tillsammans med forskargruppen planera och genomföra dataanalys, att författa forskningsrapporter samt utföra forskningsassistans och administrativa uppgifter. Dessutom ingår att kommunicera forskningsresultat och samverka med intressenter.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämne. Vidare krävs för anställning att den sökande har arbetat med kvalitativa forskningsmetoder. För behörighet krävs dessutom att personen behärskar svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt.

Det krävs att den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder: I bedömningen av sökandes meriter kommer stor vikt läggas vid vetenskaplig skicklighet inom för projektet relevanta forskningsområden. Teoretisk och metodologisk skicklighet vad gäller kvalitativ forskning kommer tillmätas stor vikt. Vikt läggs vid erfarenhet av att arbeta inom forskningsprojekt (motsvarande) och sampublicering. Meriterande är erfarenhet av att arbeta med mjukvara för kvalitativ analys. Administrativ erfarenhet är också meriterande. Avgörande är att den sökande har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är självständighet, ansvarstagande och förmåga att samarbeta i grupp.

Den som kommer i fråga för anställningen är den som av meriter, skicklighet och personliga egenskaper bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av forskningsprojektet.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som kan ha betydelse vid meritvärderingen bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett ansökningsbrev, kopia av doktorsexamensbevis med datum, namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner, meritförteckning med publikationslista och redovisning av efterfrågade erfarenheter.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 1 maj 2020 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t o m 31 december 2020 eller enligt överenskommelse

Antal lediga befattningar: 1-2

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: projektledare Tora Holmberg, tora.holmberg@soc.uu.se, telefon: +46184711512. 

Välkommen med din ansökan senast den 2 april 2020, UFV-PA 2020/1052.

Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 maj 2020 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1052
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-03-19
Sista ansökningsdag 2020-04-02

返回职位空缺页面