Uppsala universitet, matematiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Matematiska institutionen bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom matematik. Institutionen ansvarar för kurser i matematik inom en rad olika studieprogram på grundnivå och avancerad nivå: ett antal olika civilingenjörsprogram och högskoleingenjörsprogram, lärarprogram, kandidatprogram i fakultetens områden och våra egna program, kandidatprogrammet i matematik och masterprogrammet i matematik. Antalet anställda är ca 120. Antalet helårsstudenter inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå är ca 600. För mer information besök gärna vår hemsida https://math.uu.se/

Institutionens forskning är uppdelad i de tre programmen algebra och geometri, analys och sannolikhetsteori samt tillämpad matematik och statistik.

Tidsbegränsade anställningar under perioden 2020-08-17 - 2021-08-16.

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Anställningarna avser i huvudsak undervisning på grundnivå i matematik. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. 

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i matematik eller matematisk statistik och visat pedagogisk skicklighet. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökan skall skrivas på svenska.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-08-17.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-08-16.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: studierektor Inger Sigstam tel 018-4713223, e-post inger.sigstam@math.uu.se och tf prefekt Erik Ekström, tel 018-4713834, e-post erik.ekstrom@math.uu. se.

Välkommen med din ansökan senast den 2 april 2020, UFV-PA 2020/772.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-17
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/772
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2020-03-05
Sista ansökningsdag 2020-04-02

返回职位空缺页面