Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Inom ämnet Elektronik med inriktning mot biologisk och medicinsk sensorteknologi, vid Ångströmlaboratoriet, Institutionen för elektroteknik, avdelningen för Fasta Tillståndets Elektronik. 

Projektbeskrivning: Exosomer och andra typer av extracellulära vesiklar (EVs) i nano-skala, utsöndrade av alla celltyper, har visat sig delta i en mycket sofistikerad intercellulär kommunikation. Detta erbjuder en unik möjlighet för diagnostik men även för terapeutisk ingripande vid olika patologiska tillstånd inklusive cancer. Dessa vesiklar släpps ut i olika kroppsvätskor och utgör en viktig form av biomarkörer för konceptet ”flytande biopsier” som möjliggör icke-invasiv diagnostik och övervakning av olika typer av behandlingar.

I detta projekt är syftet att utveckla en kisel-nanochip-baserad metod för att isolera exosomer och bestämma deras ursprungscell genom flera analyser av proteinuttryck och RNA / mikro-RNA-innehåll. Detta kommer att möjliggöra en kvantitativ detektion och övervakning av tumörer med hög känslighet, vilket skulle  kunna resultera i en metod för tidig upptäckt av cancer. Det skulle också möjliggöra terapiövervakning med biomarkörer som är relevanta för terapibeslut. Projektet, som är multidisciplinärt, involverar samarbete mellan parter från KTH, Scilife-laboratoriet, Karolinska Institutet samt RISE Acreo och kombinerar expertis och modernaste metoder från genomik, proteomik, nanoteknologi och klinisk onkologi.

Arbetsuppgifter: Doktoranden kommer att fokusera på två områden:

  • Design, tillverkning och optimering av Si-sensorchip
  • Profilering av proteinuttryck av exosomer

Huvuduppgiften är att ägna sig åt forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav: Den sökande bör ha en civilingenjörsexamen (eller motsvarande) i fysik, teknisk fysik, materialvetenskap, eller elektronik företrädesvis med inriktning mot nanovetenskap. God samarbetsförmåga och god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska är ett krav. Erfarenhet av Matlab och Labview är en fördel.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av forskningsintresse och tidigare erfarenheter, CV, kopior av examensbevis, examina och betyg, universitetsutskrifter av alla betyg i tillämpliga fall, en kopia av examensarbetet (eller ett utkast därav) och andra relevanta dokument. Kandidaterna uppmanas att ge rekommendationsbrev och kontaktinformation till referenspersoner.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Apurba Dev, e-mail: apurba.dev@angstrom.uu.se, telefon: +46 734606754. .

Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2020, UFV-PA 2020/673.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/673
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-02-26
Sista ansökningsdag 2020-04-15

返回职位空缺页面