Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för elektroteknik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Avdelningen för elektricitetslära är idag en del av institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet, se https://www.teknik.uu.se/.

Från och med 2020-01-01 kommer institutionen för teknikvetenskaper att delas i tre nya institutioner. Avdelningen för elektricitetslära kommer då att tillhöra institutionen för elektroteknik.

Avdelningen för elektricitetslära bedriver grundläggande teoretiska studier som bygger på fysikaliska grundprinciper samt experimentell verksamhet under realistiska förhållanden.

Beskrivning av ämnesområdet: Vid avdelningen för elektricitetslära studeras olika aspekter av elektricitet. Teknik för omvandling av förnyelsebara energikällor till användbar elektricitet är ett av avdelningens styrkeområden. Synkronmaskiner är väsentliga för en stor bredd av industriella tillämpningar, t ex för vindkraft och vattenkraft, men även för elektrifiering av drivlinor för fordon. Vid avdelningen finns spetskompetens inom området, med ett särskilt fokus på tillämpningar inom vattenkraft, där synkrongeneratorer är den dominerande tekniska lösningen. Området inkluderar såväl grundläggande teoretiska studier baserade på fysikaliska grundprinciper som experimentell verksamhet i industriell miljö under realistiska förhållanden. En stor del av forskningen utförs i samarbete med industrin. 

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. 

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som dels visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.  

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller som behörighetskrav för anställning som universitetslektor att ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.  

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.  

Bedömningsgrunder

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt. 

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering, även forskningsmeritering från arbetslivet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom experimentellt utförd forskning om elektriskt magnetiserade synkronmaskiner, speciellt för vattenkraftindustrin. Med tanke på forskningsprojektens och undervisningens innehåll och inriktning är industriell erfarenhet och civilingenjörsexamen eller motsvarande meriterande. 

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Den pedagogiska skickligheten kan ha uppnåtts i yrkeslivet genom handledning, internutbildning, mentorsprogram etc. Då avdelningen även har en stark inriktning mot elfordon kommer, vid bedömning av den pedagogiska skickligheten, särskild vikt att läggas vid pedagogiska insatser inom styrning och kontroll av synkronmaskiner för elektriska framdrivningssystem. 

Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap. 

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. 

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. 

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.  

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen. 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. För närvarande är det fler anställda med juridiskt kön man än juridiskt kön kvinna bland universitetslektorer inom fakulteten. Universitetet eftersträvar en jämnare fördelning av de juridiska könen inom denna kategori.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Professor Mats Leijon, e-post Mats.Leijon@angstrom.uu.se, telefon 018-471 5808.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning:

Anställningsordning Uppsala universitet

och fakultetens riktlinjer för anställning:

Teknat Riktlinjer för anställning

Välkommen med din ansökan senast den 9 december 2019, UFV-PA 2019/3888.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt eller efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3888
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-11-25
Sista ansökningsdag 2019-12-09

返回职位空缺页面