Uppsala universitet, Engelska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Befattning:

Universitetslektor, tidsbegränsad anställning. Anställningen avser perioden 01/01/2020 till 31/12/2020.

Arbetsuppgifter:

Undervisning och examination i akademiskt skrivande och språkfärdighet i engelska, inklusive handledning av examensarbeten. Undervisning i engelsk språkvetenskap kan förekomma. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Anställningen omfattar även annan undervisning på grund- och avancerad nivå. Även andra administrativa uppgifter kan ingå. Anställningen omfattar 20% forskningstid.

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i engelska, har genomgått relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och som har visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Förmåga att kunna undervisa på engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder:

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Särskilt meriterande för denna anställning är forskning inom engelsk språkvetenskap, i synnerhet inom akademiskt skrivande och språkfärdighet i engelska. Särskilt meriterande för denna anställning är forskning inom engelsk språkvetenskap. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid förmåga att initiera och genomföra nydanande forskning som kan bidra till den forskning som bedrivs vid institutionen. Stor vikt kommer att läggas vid pedagogisk skicklighet samt dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning på grund- och avancerad nivå, liksom handledning och examination av examensarbeten. Den pedagogiska kvaliteten kommer att beaktas, och den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att kvaliteten kan bedömas. Dokumenterad god förmåga till samarbete beaktas särskilt.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, inklusive dokumenterade meriter, anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande:

Ansökan skall inges via Uppsala universitets rekryteringssystem (Varbi). Ansökan skall vara skriven på engelska eller svenska och omfatta:

  • En sammanställning av vetenskapliga, pedagogiska och administrativa meriter (CV) styrkt med vidimerade kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas.
  • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet.
  • Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande skall bland dessa ange högst tio skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand.
  • Rekryteringsgruppen kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hans/hennes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställning, t ex ledar- och samarbetsförmåga.
  • Den pedagogiska meritportföljen ska vara utformad så att en kvalitativ bedömning av de pedagogiska meriterna möjliggörs.

Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-01-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning ett år.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av

Institutionens prefekt, Ashleigh Harris, tel. 018-471 1249, ashleigh.harris@engelska.uu.se, eller Studierektor för grund- och avancerad nivå, Christer Larsson, tel. 018-471 1257, christer.larsson@engelska.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 4 november 2019, UFV-PA 2019/3532

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-01-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3532
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-10-14
Sista ansökningsdag 2019-11-04

返回职位空缺页面