Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Statsvetenskapliga institutionen är en levande och internationellt framgångsrik forskningsmiljö med ungefär 60 seniora forskare och 40 doktorander och en av de ledande statsvetenskapliga institutionerna i Norden.

Doktorandplatser vid Statsvetenskapliga institutionen. Tillträde 2018-09-01. Ansökan ska göras digitalt via nedanstående länk.

Arbetsuppgifter:
Innehavaren av en doktorandplats anställs heltid som doktorand med lön enligt avtal, och ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå, där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är avgörande. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.  

För information om antagningsgrunder, ansökan m.m. hänvisas till statsvetenskapliga institutionens hemsida, www.statsvet.uu.se.

Ansökan ska innehålla:

  • Ifylld blankett för ansökan om antagning till forskarutbildningen.
  • CV
  • Kort följebrev som ska innehålla 1) den sökandes motiv till att söka tjänsten (max 500 ord). 2) En kort beskrivning av de dokument som skickats med (lista dem). 3) Om mer än ett akademiskt arbete (uppsats, artikel etc.) lämnats till bedömning ska det i följebrevet anges vilket av dessa som antagningskommittén ska prioritera.
  • Högst två egna akademiska arbeten, till exempel uppsatser, vetenskapliga artiklar, rapporter eller andra texter av forskningskaraktär som är meriterande för tjänsten.
  • En diskussion om den sökandes tidigare vetenskapliga produktion där både dess huvudsakliga styrkor och svagheter diskuteras. Den sökande ska lyfta fram arbetets viktigaste resultat, teoretiska och metodologiska utmaningar och vägval samt samhällsrelevans. (max 1000 ord)
  • Bestyrkta kopior av akademiska dokument,ex. registerutdrag, som styrker grundläggande och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i statskunskap samt kopia av eventuella examensbevis.
  • Intyg om språkkunskaper i svenska och/eller engelska (för sökanden utan en examen från ett svenskt universitet), se specificering på sidan som anges vid länken nedan.

Ansökningsblanketten ”Antagning till forskarutbildning” finner du här: https://mp.uu.se/documents/432512/983501/ansokan_forskarniva.pdf/

Med hjälp av studieplanen i forskningsämnet ska du kontrollera att du uppfyller såväl den allmänna som den särskilda behörigheten för studier på forskarnivå i ämnet. Utförliga instruktioner finns här:
http://www.statsvet.uu.se

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-09-01 eller enligt överenskommelse, tidsbegränsad anställning om fyra år.

Anställningens omfattning: 100%.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/

För upplysningar:
På institutionens hemsida finns information om utbildningen och ansökningsförfarandet. Du kan också kontakta studierektor Helena Wockelberg, e-post: helena.wockelberg@statsvet.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 22/1 2018, UFV-PA 2017/4748.

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/4748
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2017-12-12
Sista ansökningsdag 2018-01-22

返回职位空缺页面